ONLINE ATÖLYE KATALOĞU

SANATA BAŞLA! ONLINE RESİM ANALİZİ ATÖLYELERİ

Online Atölyeler sanata yeni başlayanlara ana sanat dönem ve akımlarının temellerini öğretmek için tasarlanmış kısa resim analizi atölyeleridir. Her Online Atölye bir veya birkaç dönem veya akıma odaklanarak o dönem/akımın temel özellikleri, tarihi geriplanı, önemli ressamları ve eserlerinin analizi içerir. Her bir Online Atölye sonunda katılımcıların o dönem/akımın temel özelliklerini yeni gördükleri eserlerde ayırt edebilir hale gelmesi, eserlerin tarzlarını ve içeriklerini irdeleyebilir yetkinliğe erişmesi hedeflenir. Atölyeler başlangıç seviyesindeki katılımcılara uygun tasarlandığından katılımcılardan sanat tarihine dair herhangi bir geriplan bilgisine sahip olmaları beklenmemektedir.

Online Atölyeler Serisi Rönesans’tan Modern dönemin başına kadar tüm sanat dönemleri ve akımlarını kapasayan bölümlerden oluşmaktadır. Atölye bölümleri birbirini takip eden bir seri halinde yıl içinde sıra ile sürdürülmektedir. Her bölüm birbirinden bağımsız, ayrı atölyeler olarak sunulmaktadır.

Aşağıda atölye serisinin bölümlerini bulabilirsiniz. Katılım için açık olan Güncel Online Atölyeler’e ulaşmak için buraya tıklayınız.

Atölye Serisi Planı (150 dakikalık 3 ayrı Bölüm)
Atölye 1. Kısım (65 dak.)
Ara (10 dak.)
Atölye 2. Kısım (65 dak.)
Online Quiz (10 dak.)


RÖNESANS
Atölye Kapsamı (3 Bölüm):
Rönesans’ın ortaya çıkış nedenleri, ve temel özellikleri
Rönesans ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Erken ve Yüksek İtalyan Rönesansı, Kuzey Rönesansı, Venedik Rönesansı ve Maniyerizm
Ünlü Rönesans eserlerinin belirli konular dahilinde analiz edilmesi
Konular: Yaratılış, Adem ve Havva, Beşaret, İsa’nın Hayatı (Vaftiz, Mucizeler, Son Yemek, Çarmıha Geriliş, Diriliş, Kıyamet Günü)


BAROK-ROKOKO
Atölye Kapsamı (3 Bölüm):

Rönesans’ın temel özelliklerinin kısa özeti
Barok’un ortaya çıkış nedenleri, ve temel özellikleri
Temel Barok tarzları ve ressamları
Rokoko’nun temel özellikleri, ressamları ve örnekleri
Rönesans, Barok ve Rokoko arasındaki farklar
Ünlü Barok ve Rokoko eserlerinin belirli konular dahilinde analiz edilmesi
Konular: Eski Ahit’ten Hikayeler, İsa’nın Hayatı’ndan Bölümler, Rokoko Konuları


MİTOLOJİ
Atölye Kapsamı (3 Bölüm):

Rönesans, Barok ve Rokoko’nun temel özelliklerinin kısa özeti
Temel Yunan-Roma Mitolojisi Tanrılarının özellikleri
Konular: Yunan-Roma Mitolojisi’nden ünlü hikayeler
Zeus/Jüpiter, Aphrodite/Venüs, Apollo, Diana, Merkür, Bacchus, Paris, Medusa, ve daha birçok Mitolojik hikaye


KUZEY AVRUPA SANATI
Atölye Kapsamı (3 Bölüm):

Rönesans ve Kuzey Rönesansı temel özellikleri
Kuzey Rönesansı’ndan dini ve sosyal içerikli eserler
Felemenk Altın Çağı ve Felemenk Sanat Okullarının tarzları
Tür Resmi, Portre, Peyzaj ve Ölüdoğa türlerinden temel eserler ve özellikleri
Ressamlar: Van Eyck, Dürer, Holbein, Brueghel, Rembrandt, Vermeer, Hals, Ruisdael, Utrecht Caravaggiocuları ve daha birçoğu


YENİ-KLASİKÇİLİK, ROMANTİZM & AKADEMİZM
Atölye Kapsamı (3 Bölüm):

18. ve 19. Yüzyıl Akımlarının tarihi geriplanı, ortaya çıkış nedenleri, temel özellikleri
Birbirini takip eden akımların karşılaştırmalı analizleri
Akımların ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Her bir akımdan ünlü eserlerin analiz edilmesi
Akımlar: Yeni-Klasikçilik, Romantizm, Romantik Peyzaj, Oryantalizm, Ön-Raffaelloculuk, Akademizm


19. YÜZYIL SANAT AKIMLARI
Atölye Kapsamı (4 Bölüm):

19. Yüzyıl Akımlarının tarihi geriplanı, ortaya çıkış nedenleri, temel özellikleri
Birbirini takip eden akımların karşılaştırmalı analizleri
Akımların ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Her bir akımdan ünlü eserlerin analiz edilmesi
Akımlar: Gerçekçilik, İzlenimcilik, Ard-İzlenimcilik, Yen,-İzlenimcilik, Simgecilik, Art Nouveau


Daha fazla bilgi için sanatabasla@gmail.com adresi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

error: Icerik kopyalanamaz!